Natisni

Projekti in natečaji 2015-16

 • Ekošola: Ekošola kot način življenja je mednarodni projekt, v katerega je naša šola vključena že od leta 2003. Skozi vse šolsko leto se vključujemo v razpisane projekte, povezane z okoljsko problematiko, izvajamo ekokviz in sodelujemo z različnimi organizacijami. V projektih sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Zavzemamo se za čisto okolje, zdrav način življenja, dobre medsebojne odnose, pravilno ravnanje z živimi bitji ipd. Naš slogan je: Čufar vsak ima eko korak. Koordinatorka projekta Ekošola je Urška Bertoncelj.

Za pridobitev ZELENE ZASTAVE moramo v šolskem letu 2015/16 preko spleta izpolniti naslednje dokumente:

 • Ekoakcijski načrt za šolsko leto 2015/16.
 • Poročilo o delu (pripraviti do junija 2016).

Poleg tega je potrebno še:

 • izbrati tematski sklop: Zdravje in dobro počutje,
 • izvesti najmanj tri projekte, ki jih razpisujejo v okviru programa,
 • izvesti eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo,
 • najmanj eno izbirno aktivnost po lastni izbiri.

Projekti

Zbiralne akcije

Vodje projekta ali zbiralne akcije

Izvedba projekta ali zbiralne akcije

Celje – sejem Altermed

 

Aleksandra Mirkanović,

Dragica Jurkušek

marec 2016

Ekokviz

 

Urška Bertoncelj

12. 2. 2016

Ekobranje za ekoživljenje

 

Alenka Josipović Mašek

vse šolsko leto

Eko dan – naravna kozmetika

 

Urška Bertoncelj

Dragica Jurkušek

in sodelujoči učitelji

22. 4. 2016

 

Zbiranje odpadnega papirja

Mateja Lorber,

Bogdan Gril

vse šolsko leto

 

Zbiranje zamaškov

Urška Bertoncelj

vse šolsko leto

 • Zdrava šola:Na osnovi mednarodnega projekta Zdrava šola so v različne predmetne vsebine vključene številne dejavnosti s področja zdravja, zdravega načina življenja, medsebojnih odnosov ter varovanja okolja. Vodilna tema v šolskem letu 2015/2016 je ODNOSI.SI. Prednostna naloga je vzpostavitev pozitivne šolske klime, ki pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter njegovem odnosu do samega sebe ter drugih. Vodja projekta je Dragica Jurkušek.
 • Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠS) je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen mednarodnega projekta je spodbujanje učencev k uravnoteženi, pestri prehrani, upoštevajoč smernice zdravega prehranjevanja. Učenci imajo vsak dan na razpolago raznovrstno sadje v sadnem kotičku, mlajši učenci imajo sadje dostopno v svojih razredih. Zelenjavo vključujemo tudi kot prilogo k dopoldanskim malicam. Enkrat tedensko ponudimo sadje in / ali zelenjavo v sklopu projekta SŠS kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane. Uživanje sadja in nekoliko manj priljubljene zelenjave skušamo učencem približati s pomočjo različnih aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru pouka ali dni dejavnosti. Vodja projekta je Dragica Jurkušek.
 • Postopno uvajanje drugega tujega jezika nemščina: Poskus se izvaja pod okriljem ZRSŠ, Centra za raziskovanje in razvoj že od leta 2008, naša šola je vanj vključena od leta 2009. Poskus se žal zaključuje in se v šolskem letu 2015/16 izvaja samo še v 9. razredu.

Cilji projekta so:

ü  spoznati organizacijske vidike in posebnosti uvajanja drugega tujega jezika;

ü  preveriti ustreznost učnega načrta (cilji, pričakovani rezultati in standardi znanja);

ü  preveriti doseženo raven znanja učencev;

ü  vpeljati sodobne načine poučevanja drugega tujega jezika;

ü  spoznati mnenja učencev in njihovih staršev, učiteljev in ravnateljev glede uvedbe drugega tujega jezika;

ü  širiti pozitivne izkušnje, pridobljene pri spremljanjuuvedbe drugega tujega jezika na prvem krogu šol, na šole drugega in tretjega kroga.

Koordinatorica projekta je Rosanda Cuder.

 • Noč branja je projekt, s katerim želimo učence navdušiti za branje. Kot cilje projekta smo si zastavili: doživeti branje kot dogodek, poudariti pomen knjige za kakovostno preživljanje prostega časa, razvijati veselje do branja in kreativnost ob branju, spodbujati učence k branju, se družiti in ob literarnem in likovnem poustvarjanju, doživeti knjigo na drugačen način, tudi s pomočjo domišljijskega sveta. V tem šolskem letu ga bomo izvedli petič. Noč branja bo za učence od 2. do 5. potekala 22.–23. 4. 2016. Koordinatorici projekta sta Lili Kolarić in Mateja Lorber.
 • Razredni projekt Bilo je nekoč bosta s petošolci izvedli razredničarki Bojana Stožer in Mateja Lorber. Njihovo raziskovanje se bo pričelo v oktobru in bo trajalo do februarja, ko bodo predstavili rezultate.

Učenci bodo v tem času poizvedovali o življenju nekoč. Podatke bodo iskali preko različnih virov, zagotovo pa je najbolj dragoceno to, kar izvedo od svojih babic in dedkov ter mnogi še od starejših generacij. Ustno izročilo se je v letih našega raziskovanja izkazalo kot najbolj pristno in zanimivo.

Učenci bodo poizvedovali, kako so včasih živeli in delali, kako so praznovali in kateri prazniki so bili najpomembnejši, kaj so jedli ob praznikih in kaj ob običajnih dneh, kakšno je bilo življenje otrok, kako so otroci pomagali pri delu, katere plese so plesali in ob kakšnih priložnostih, katere pesmi so peli nekoč, katere igre so otroci poznali nekoč, običaje in navade, ki so bili živi nekoč in še kaj.

Ob vsem, kar bodo izvedeli, se bodo potrudili, da bi kaj od tega lahko ohranili tudi na tak način, da se bodo naučili že skoraj pozabljene pesmi, plese in domača opravila, jih predstavili na predstavitvi projekta in vzbudili željo mlajšim generacijam, da bodo dediščino svojih prednikov ohranjali še naprej. Predstavitev projekta bodo kot že nekaj let popestrili s pripravo jedi, ki so jih pripravljale že naše babice in prababice ter nam s svojim znanjem in izkušnjami prijazno priskočijo na pomoč.

Pripravili bodo tudi razstavo starih predmetov in orodja, povabili ljudske godce in si na tak način pričarali življenje, kot je bilo nekoč. Ljudsko izročilo je nekaj, kar moramo negovati in ohranjati!

 • Iz osnovnošolskih klopi je medobčinski celoletni projekt Radia Slovenske gorice, v katerega se je poleg nekaterih osnovnih šol podravske regije vključila tudi naša šola v okviru radijskega krožka. V tem projektu pripravimo tri samostojne do 45-minutne oddaje z glasbenimi vložki, intervjuji učiteljev in učencev, staršev ... Oddaje, ki jih učenci dokončno sami oblikujejo in montirajo, so v določenih terminih predvajane na programu radia Slovenske gorice. Prav tako jih je moč slišati na njihovi spletni strani (). Radijci v tem projektu sodelujemo že več let, učenci so pokazali veliko zavzetosti in v oddaje vložili veliko truda ter prostega časa. Koordinatorica projekta je Valerija Domajnko.

Šola se je tudi za šolsko leto 2014/15 uspešno prijavila na državne projekte, ki so financirani s sredstvi ESS in MIZŠ. S tem smo poskrbeli, da imajo naši učenci dodatne brezplačne možnosti udejstvovanja na športnem področju, s projektom SKK pa bomo poskrbeli tudi za uspešno vključevanje učencev, ki živijo v šibkem socialnem in kulturnem okolju, v okolje.

 • Zdrav življenjski slog 2015–16 (ZŽS) je projekt, ki ga razpisuje Zavod za šport Planica v sodelovanju z MŠŠ in Evropskimi socialni skladi že peto leto Cilj projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti. Našim učencem s tem zagotavljamo dodatne ure športnih aktivnosti na teden in odpravljanje posledic negativnih vplivov sodobnega načina življenja na počutje in zdravje otrok (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti ...). Vendar je žal zaenkrat projekt odobren samo do 30. 11. 2015.

Vsebinski obseg projekta:

      podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali naravnem okolju (atletika, gimnastika, badminton, planinarjenje, rolanje, drsanje, kolesarjenje, moštveni športi ...);

      predstavitev urbanih športov;

      podrobna predstavitev vsaj 3 športnih panog iz športnega okoliša, v katerem se naša šola nahaja;

 • organizacija športnega dogodka na lokalnem nivoju.

Tudi v šolskem letu 2015/16 bomo v okviru projekta sodelovali z različnimi športnimi društvi v Mariboru.Nosilec projekta je Goran Kolednik. Vadba se bo izvajala po naslednjem urniku, ki pa se lahko med letom tudi spremeni.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information
.

Napisal Danijel Šic. Posted in Projekti in natečaji

Natisni

Varno na poti v šolo

MESTNA OBČINA MARIBOR, SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETUsta na Trgu Leona Štuklja podelila nagrade likovnega natečaja z naslovom
 ''VARNO NA POTI V ŠOLO''. Nagrajence je s podelitvijo dveh koles razveselil župan mestne občine Maribor.

s kolesi ma trgu

.

Napisal Jožica Lešnik Švajger. Posted in Projekti in natečaji

Več prispevkov

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information