Natisni

Prednostne naloge šole 2015-16

V Razvojnem načrtu OŠ Toneta Čufarja Maribor smo oblikovali za obdobje od septembra 2015 do septembra 2020 smernice razvoja na področjih:

 • urejanje in posodobitev šolskega prostora,
 • pedagoško področje – kompetence učiteljev, kompetence učencev, projekti,
 • vzgojno področje,
 • vodenje.

Na osnovi Razvojnega načrta 2015–2020, Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2014/15 ter analize dela v šolskem letu 2014/15 smo za šolsko leto 2015/16 določili naslednja prednostna področja:

 • razvijanje vrednot pri učencih, s poudarkom na razvoju vrednote odgovornost,
 • dvig ravni bralne pismenosti – poučevanje in učenje na različnih taksonomskih stopnjah,
 • dvig ravni znanja pri nadarjenih učencih.
 • Razvijanje vrednot – odgovornost: Na osnovi vprašalnika, ki smo ga izvedli pri starših, učencih in strokovnih delavcih šole, so se kot pomembne vrednote, ki jih moramo razvijati na šoli izpostavile odgovornost, samostojnost in solidarnost. Ker smo mnenja, da je odgovornost posameznika osnova za uspešno razvijanje tudi drugih vrednot. Bomo v letošnjem letu načrtno razvijali vrednoto odgovornost   na različnih področjih.
  • Dvig ravni bralne pismenosti: Že več let ugotavljamo, da sta bralno razumevanje in funkcionalna pismenost učencev na naši šoli (Podobno ugotavljajo na večini šol v Sloveniji.) na prenizki stopnji. Zato so tudi rezultati različnih preverjanj, kjer sta kot osnova besedilo in razumevanje prebranega, nižji, kot bi lahko oz. bi morali biti. Zato smo že v preteklih nekaj šolskih letih kot prednostno nalogo izvajali razvijanje bralne pismenosti. Ker je le-to za zadovoljujoče rezultate večletni proces, bomo tudi v šolskem letu 2015/16 aktivnosti na tem področju izvajali kot prednostne. Poudarek bo na uporabi različnih strategij za dvig ravni bralne pismenosti ter na učenju in poučevanje na različnih taksonomskih stopnjah. Pri delu na področju te prednostne naloge nam pomaga skrbnica – svetovalka ZRSŠ za slovenščino, dr. Milena Kerndl.
  • Delo z nadarjenimi učenci: Kljub temu, da je sodelovanje z ZRSŠ na področju dela z nadarjenimi formalno zaključeno, bomo v šolskem letu 2015/16 s to prednostno nalogo nadaljevali. Poudarek bo na drugačnem delu (predvsem na višjih taksonomskih stopnjah) pri urah, na dodatnih aktivnostih za nadarjene učence ter na razvijanju sposobnosti samostojnega raziskovalnega dela.

Na šoli so oblikovane delovne skupine, ki so odgovorne za načrtovanje dejavnosti ter organizacijo in evalviranje izvajanja načrtovanih dejavnosti. Vse načrtovane dejavnosti so strokovni delavci dolžni vključiti v svoje letne delovne načrte dela (pouk, oddelčne skupnosti).

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information
.

Napisal Danijel Šic. Posted in Prednostne naloge

Natisni

Prednostne naloge šole 2013-14

V Razvojnem načrtu OŠ Toneta Čufarja Maribor smo delavci šole v sodelovanju s starši in z učenci oblikovali za obdobje od septembra 2010 do septembra 2015 smernice razvoja na področjih:

 • urejanje in posodobitev šolskega prostora,
 • pedagoško področje – kompetence učiteljev, kompetence učencev, projekti,
 • vzgojno področje,
 • vodenje.

Na osnovi Razvojnega načrta 2010–2015, Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2012/13 ter analize dela v šolskem letu 2012/13 smo za šolsko leto 2013/14 določili naslednji prednostni področji:

 • strategije za nenasilno komunikacijo (soočenje z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in s konflikti, prepoznavanje medsebojnega neprimernega vedenja, učencem je potrebno zadati konkretne naloge, kako bi odpravili slabo komunikacijo med seboj, zapišejo jih v razredu, razrednik in sorazrednik jih mesečno spremljata);
 • dvig ravni bralne pismenosti.

Delo z nadarjenimi učenci – v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo

 • Strategije za nenasilno komunikacijo: S pomočjo analize končnih rezultatov prednostne naloge Strategije za nenasilno komunikacijo so nastali predlogi, na osnovi katerih smo se dogovorili, da bomo pozornost v tem šolskem letu še posebej namenili učencem, in sicer zavedanju o neprimerni komunikaciji, soočanju z neprimernim vedenjem, agresivnostjo in s konflikti, prepoznavanju medsebojnega neprimernega vedenja ter opozarjanju samih učencev na neprimerno komunikacijo in vedenje.
 • Razvijanje bralne pismenosti: Že več let ugotavljamo, da sta bralno razumevanje in funkcionalna pismenost učencev na naši šoli (podobno ugotavljajo na večini šol v Sloveniji) na prenizki stopnji. Zato so tudi rezultati različnih preverjanj, kjer sta kot osnova besedilo in razumevanje prebranega, nižji, kot bi lahko oz. bi morali biti. Zato smo že v preteklem šolskem letu kot prednostno nalogo izvajali razvijanje bralne pismenosti. Ker je le-to za zadovoljujoče rezultate večletni proces, bomo tudi v šolskem letu 2013/14 aktivnosti na tem področju izvajali kot prednostne.
 • Delo z nadarjenimi učenci: Pod mentorstvom območne enote Zavoda RS za šolstvo Maribor bomo v šolskem letu 2013/14 pregledali področje dela z nadarjenimi učenci, ter področja, za katera bomo ugotovili, da so šibka, in jih poskušali izboljšati. V prvem koraku bomo izdelali izvedbeni načrt dela z nadarjenimi učenci s pomočjo kazalcev kakovosti za vzgojno-izobraževalno delo (prva polovica leta), v nadaljevanju pa bomo delali v skladu z izvedbenim načrtom.
.

Napisal Danijel Šic. Posted in Prednostne naloge

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information