Obvezni izbirni predmeti 7. – 9. razred

Učenec obvezno izbere iz seznama obveznih izbirnih predmetov enega oz. dva izbirna predmeta v trajanju dveh ur tedensko, lahko pa tudi treh ur tedensko, če s tem soglašajo starši.

V primeru, da izberejo tuji jezik, že zadostijo dvema urama izbirnega predmeta tedensko.

Če učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev v celoti ali le pri eni uri tedensko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Starši do 30. junija posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v obsegu ene ure tedensko. Ravnateljica odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto.

Znanje se pri obveznih izbirnih predmetih ocenjuje, ocena se vpiše v spričevalo. Obiskovanje obveznih izbirnih predmetov je obvezno.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set.

- podrobne informacije..

- pravna podlaga (ZEKom-1)

- smernice informacijskega pooblaščenca

  Sprejemam piškotke.
EU Cookie Directive Module Information